Academia Remigum
Irklavimo Klubas

Academia Remigum saugaus irklavimo taisyklės

1.    Šios Saugos taisyklės parengtos irklavimo klubo „Academia Remigum“ irkluotojams, atitinkamai vietovei ir geografinėms sąlygoms. Vadovautis šiomis taisyklėmis kituose klubuose ar vandens telkiniuose galima tik įvertinus konkrečios vietovės/klubo ypatumus.

2.    Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, irkluojantiems irklavimo klube „Academia Remigum“.

3.    Sąvokos ir terminai:

3.1. KLUBAS – „Academia Remigum“ irklavimo klubas;

3.2. IRKLUOTOJAS – asmuo, irkluojantis „Academia Remigum“ irklavimo klube;

3.3. EŽERAS – Galvės ežeras Trakuose;

3.4. TRASA – irklavimo trasa Galvės ežere;

3.5. ĮLANKA – Galvės ežero dalis prie „Academia Remigum“ irklavimo klubo lieptelio;

3.6. INVENTORIUS – irklavimo inventorius, naudojamas treniruotėms ant vandens: vatys, irklai, sėdynėlės, pakojai, vairas.

3.7. TRENIRUOTĖ – irklavimo treniruotė ant vandens.

4.    Kiekvienas irkluojantis klube asmuo yra atsakingas už savo saugumą ir sveikatos būklę irklavimo treniruočių metu.

5.    Dalyvauti treniruotėse draudžiama nuo alkoholio ar medikamentų apsvaigusiems, pervargusiems ir fiziškai išsekusiems irkluotojams.

6.    Irkluotojai privalo informuoti administraciją apie sveikatos problemas/sutrikimus, kurie gali įtakoti nelaimingus atsitikimus treniruočių metu (epilepsija, širdies ritmo sutrikimai, traumos, galvos svaigimas ir pan.).

7.    Bent vienas asmuo valtyje privalo turėti mobilųjį telefoną, kad būtų galima skambinti klubo budinčiajam arba gelbėjimo tarnyboms.

8.    Bent vienas įgulos narys turi būti susipažinęs su avarinio telefono numeriais, jei reikėtų skambinti kritiniu atveju ant vandens.

9.    Irkluoti ežere leidžiama tik šviesiu paros metu:

9.1. balandžio mėn. – iki 19.00.

9.2. gegužės mėn. – iki 20.00.

9.3. birželio mėn. – iki 21.30.

9.4. liepos mėn. – iki 21.30.

9.5. rugpjūčio mėn. – iki 20.30.

9.6. rugsėjo mėn. – iki 19.00.

9.7. spalio mėn. – iki 18.00.

10. APRANGA

10.1.    Savarankiškai irkluojantiems rekomenduojama dėvėti šviesią aprangą, kad būtų labiau matomi kitiems eismo ant vandens dalyviams.

10.2.    Visi vairininkai ir nemokantys plaukti irkluotojai privalo dėvėti gelbėjimosi liemenes.

11. PRIEŠ IR PO KIEKVIENOS TRENIRUOTĖS PRIVALOMA:

11.1.    Pasirašyti treniruočių žurnale, kuris yra registratūroje.

11.2.    Patikrinti valties sandarumą, uždaryti vėdinimo angas.

11.3.    Patikrinti, ar gerai pritvirtinti atsiečiai, sukučiai ir pakojai.

11.4.    Patikrinti vairo trosus (keturvietėse ir aštuonvietėse), vairo mechanizmą.

11.5.    Patikrinti, ar tvirtai laikosi priekinis apsauginis „bumbulas“.

12. IŠPLAUKIMO TVARKA:

12.1.    Inventorius ir kita įranga turi būti dedama ant lieptelio ar šalia jo taip, kad netrukdytų išplaukiančioms ar grįžtančioms valtims;

12.2.    Išplaukiant ir grįžus visas inventorius turi būti patrauktas nuo išplaukimo tiltelio kaip galima greičiau;

12.3.    Negalima ant lieptelio palikti batų ir kitų daiktų;

12.4.    Išeinančios ant vandens valtys turi pirmenybę prieš grįžtančias.

13. IRKLAVIMAS ŠALTAME VANDENYJE

Kovo, balandžio, gegužės, spalio ir lapkričio mėnesiais, arba kai vandens temperatūra yra žemiau 10°, privaloma:

13.1.    irkluoti ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo kranto:

13.1.1.    Irklavimo trasoje;

13.1.2.    Tarp irklavimo trasos ir vakarinio kranto.

14. IRKLAVIMAS KARŠTUOJU METU

Irkluojant karštuoju metu (25° ir daugiau) būtina:

14.1.    Dėvėti kepurę;

14.2.    Turėti valtyje gertuvę su vandeniu ar kitu gaivinamuoju gėrimu;

14.3.    Vengti kavos ir kitų dehidratuojančių gėrimų;

14.4.    Naudoti apsauginį kremą.

14.5.    Perkaitus nesimaudyti ežere treniruotės metu ar iškart po jos.

15. IRKLAVIMAS BANGUOTAME VANDENYJE

15.1.        Vanduo laikomas per daug banguotu, jei irkluojant lenktynėmis valtimis  bangos lūžta į valtį (pripila vandens per bortus) du kartus per 20 yrių. Tokiu atveju reikia trumpiausiu keliu grįžti į krantą.

15.2.    Irkluoti neleidžiama, jei vėjo greitis yra 30 km/h arba didesnis.

15.3.    Irkluoti neleidžiama, jei vėjo gūsiai viršija 40 km/h.

15.4.    Irkluoti neleidžiama, jei matomos bangų keteros.

16. RŪKAS

16.1.    Neikite ant vandens, jei per rūką nematote artimiausios salos (50 m).

16.2.    Jei esant ant vandens užeina rūkas, artimiausiu keliu irkitės į krantą. Sutelkite dėmesį (klausą ir regėjimą) į galimus netoliese ant vandens esančius laivus, kurie gali būti pasiklydę ir kelti pavojų.

17. ŽAIBAVIMAS, LIŪTIS, ORO TEMPERATŪRA PASIKEITIMAI

17.1.    Irkluoti draudžiama perkūnijos (žaibavimo) metu. Jei išgirsite griaustinį, būdami ant vandens, turite nedelsdami grįžti į krantą.

17.2.    Liūtys gali ženkliai sumažinti matomumą, vanduo gali greitai kauptis valtyje, todėl negalima plaukti nuo kranto stipriai lyjant.

17.3.    Būdami ant vandens, atkreipkite dėmesį į staigius temperatūros pokyčius – juos gali lydėti labai stiprūs vėjai. Jei temperatūra staigiai nukrenta, reikia nedelsiant grįžti į krantą ar ieškoti užuovėjos, jei vanduo yra per daug banguotas irkluoti.

18. EISMO TAISYKLĖS ir SUSIDŪRIMŲ PREVENCIJA 

18.1.    Visi irkluotojai privalo griežtai laikytis eismo taisyklių, nurodytų šių Taisyklių priede (schemoje).

18.2.    Jei negalite laikytis eismo taisyklių dėl banguoto vandens, turite grįžti į krantą.

18.3.    Irkluodami laikantis eismo taisyklių nebūtinai esate saugūs. Privalote kas 10-20 yrių apsidairyti ir įsitikinti, kad jūsų kelyje nėra kitų plaukiojančių priemonių.

18.4.    Įlankoje būtinas ypatingas atsargumas, kad nesusidurtumėte su valtimis, išplaukiančiomis nuo kitų lieptelių ir iš prieplaukos ar į ją judančiais laivais. Įlankoje negalima daryti jokių pagreitėjimų, treniruotis startinių yrių ir pan.

18.5.    Esant intensyviam valčių judėjimui trasoje, privalote užleisti kelią greitesnėms valtims, pasitraukdami į greta esantį taką, kuris atitinka jūsų judėjimo kryptį. Jei greta esantys takai yra užimti, privalote balsu perspėti jus besivejančią valtį („Dėmesio!“, „Atsargiai“ ar pan.).

19. TRENIRUOTĖS VARŽYBŲ METU

19.1.    Vykstant irklavimo varžyboms treniruotis trasoje, kirsti trasą ir apšilimo zoną griežtai draudžiama.

19.2.    Varžybų dalyviai treniruotis trasoje gali tik varžybų organizatorių nustatytu treniruočių laiku.

19.3.    Išeiti ant vandens varžybų dienomis galima tik joms pasibaigus.

20. VALTIES APVIRTIMO ATVEJAI

20.1.    Apvirtus valčiai arba jai prisipildžius vandens, gelbėjimuisi vadovauja treneris/vairininkas arba, jei nėra vairininko - yrininkas.

20.2.    Apvirtus valčiai reikia stengtis įvairiais būdais atkreipti į save dėmesį – mojuoti rankomis, šaukti, švilpti švilpuku ir kt.

20.3.    Įgula turi kuo greičiau atsilaisvinti pakojus ir, jei turi valtyje, užsidėti kepures.

20.4.    Irklus reikia kuo plačiau išskleisti, kad padidėtų valties plūdrumas ir stabilumas.

20.5.    Siekiant sumažinti hipotermiją dėl šalto vandens ir oro poveikio, irkluotojai turėtų susigūžti, kiek įmanoma, suglaudžiant kojas ir prispaudžiant rankas prie krūtinės. Tokiu būdu sumažiami šilumos nuostoliai. Būtina išlik ramiems.

20.6.    Irkluotojai privalo likti valtyje arba laikytis jos; niekada nebandyti plaukti į krantą ar paleisti valtį.

20.7.    Laikantis valties galima pavėjui irtis į krantą arba laukti pagalbos.

20.8.    Apsivertus reikia stengtis kuo labiau kūno korpusu užgulti valtį iš abiejų jos pusių, apkabinant ją rankomis iš viršaus.

20.9.    Nepalikite valties iki treneris nenurodys lipti į katerį.

20.10. Jei valtis buvo užpilta bangų ir ima skęsti, likite ramūs. Pusė irkluotojų turėtų išlipti ir laikytis už valties, o likusieji - lėtai irkluoti atgal į klubą.

21. IRKLUOTOJAS UŽ BORTO

Jeigu irkluotojas atsiduria už borto, pavyzdžiui, kai pagauna vėžį:

21.1.    Leiskite valčiai praplaukti pro vandenyje atsidūrusį irkluotoją ir sustabdykite valtį.

21.2.    Yrininkas turi paimti jo/jos irklą ir nukreipti jį irkluotojo kryptimi.

21.3.    Tada  įgula turi atsargiai nusiirti link vandenyje esančio irkluotojo ir padėti jam įlipti atgal į valtį.

21.4.    Jeigu trenerio kateris yra šalia,  gelbėti už borto esantį irkluotoją turi treneris.

21.5.        Jeigu irkluotojas vandenyje neteko sąmonės, reikia pagelbėti jam vandenyje, kol priplauks trenerio kateris arba, jei trenerio nėra, skubiai kviesti pagalbą telefonu arba garsinėmis priemonėmis.

22. HIPOTERMIJA

22.1.  Hipotermija yra kūno temperatūros nukritimas žemiau 35° laipsnių. Esant vandens temperatūrai nuo 1° iki 5° Celsijaus, sąmonės netenkama per 5 - 30 minučių. Mirtis gali pasireikšti mažiau kaip po 1 valandos. Hipotermijos simptomai yra: mėlynos lūpos, drebulys, sumažėjusi raumenų koordinacija, sutrikusi sąmonė, nuovargis, sumišimas ir šokas. Išlipus į krantą reikia skubiai grįžti į klubą, pasinaudoti šiltu dušu, persirengti sausais drabužiais, gerti karštos arbatos.

23. TRAUMOS

23.1.  Jei po valties susidūrimo irkluotojas susižaloja, reikia užtikrinti jam ramybę, kol bus pargabentas į krantą. Jei įmanoma, irkluotoją reikia kuo greičiau pargabenti trenerio kateriu.

24. KITOS PASTABOS

                                                                                              

Svarbiausia treniruočių metu – Jūsų saugumas. Klubo administracija visuomet pasiruošusi Jums patarti ir padėti. Jei abejojate, ar irkluoti saugu – klauskite trenerių arba klubo vadovų.  


Patvirtinta 2017 03 01

Direktorė Rima Karalienė

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie
Instagram